Zaštita privatnosti

Od trenutka porudžbine aktivan je poverljivi odnos između klijenta i prodavaca.

Fly Fly Shop je dužan da sve podatke dobijene od klijenata zadrži u tajnosti i koristi samo za lične potrebe, bez ikakve zloupotrebe. Kontakt podaci naručilaca služiće isključivo za slanje modela, informacija o akcija, ponudama, ili newslettera sa obaveštenjima.

Fly Fly Shop neće deliti podatke ni sa jednim trećim licem bez pristanka klijenata, i primenjivace vazeci zakon o zastiti licnih podataka.