Uslovi prodaje

Fly Fly Shop, kao deo kompanije Fly Fly Travel, vlasnik je svojih brendova koji se nalaze u ponudi i prodaje ih u sopstveno ime i za svoje potrebe. To su FlyPack, FlyJet i FlyTech.
Ugovoreni proizvod će biti dostavljen na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnosti.

Poručilac je dužan da svoje podatke prilikom porudžbine pažljivo popuni, da oni budu tačni i istiniti, da ne bi došlo do greške koja bi rezultirala pogrešnom isporukom.

Roba se dostavlja isključivo na teritoriji Republike Srbije, osim područja Kosova i Metohije. Isporuka se vrši brzom poštom, a poštarina se plaća prilikom preuzimanja pošiljke.

Iznos poštarine varira od 350,00 do 450,00 rsd u zavisnosti od iznosa otkupnine. Pošaljilac nije u mogućnosti da zna iznos postarine unapred.

Pošaljilac neće zaračunavati veći iznos za poštarinu - cenovnik post expres-a.

U slučaju odustanka prilikom preuzimanja robe, kupac-primalac snosi troškove vraćanja robe prodavcu.

 

OSNOVNI PODACI O FIRMI

FLY FLY TRAVEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD)

Sedište: ul. Knez Mihailova 4, 11000 Beograd

Matični broj 20527684

PIB 106067839

Šifra delatnosti: 5223 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

Web adresa: flyflyshop.com

Kontakt telefon: +381 (0)11 / 63-56-016

Kontakt email: office@flyflytravel.com


TAČAN OPIS PONUĐENI ROBA I/ILI USLUGA

Fly Fly Shop, kao deo kompanije Fly Fly Travel, vlasnik je svojih brendova koji se nalaze u ponudi a to su makete aviona i gedžeti.

PDV

U cene, istaknute na web lokaciji www.flyflyshop.com, je uračunat PDV.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

KONTAK PODACI-KORISNIČKI SERVIS

Adresa: Knez Mihailova 4, Beograd

Kontakt telefon: +381 (0)11 / 63-56-016

Kontakt email: office@flyflytravel.com

 

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

Poručilac je dužan da svoje podatke prilikom porudžbine pažljivo popuni, da oni budu tačni i istiniti, da ne bi došlo do greške koja bi rezultirala pogrešnom isporukom.

Roba se dostavlja isključivo na teritoriji Republike Srbije, osim područja Kosova i Metohije. Isporuka se vrši brzom poštom, a poštarina se plaća prilikom preuzimanja pošiljke.

Iznos poštarine varira od 350,00 do 450,00 rsd u zavisnosti od iznosa otkupnine. Pošaljilac nije u mogućnosti da zna iznos postarine unapred.

Pošaljilac neće zaračunavati veći iznos za poštarinu - cenovnik post expres-a.

U slučaju odustanka prilikom preuzimanja robe, kupac-primalac snosi troškove vraćanja robe prodavcu.


POLITIKA REKLAMACIJE

Kupac može da izjavi reklamaciju ukoliko roba nije saobrazna ugovoru, pogrešno obračunate cene kao i drugih nedostataka elektronskim putem uz dostavu računa ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

FLY FLY TRAVEL DOO je u obavezi da, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijem a reklamacije, elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac neće prihvatiti reklamaciju ukoliko je do oštećenja došlo prilikom sklapanja modela od strane potrošača ili transporta.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime FLY FLY TRAVEL DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost

svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima

i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim

običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući

mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za

marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su

samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u FLY FLY TRAVEL DOO

(i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne

mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno

najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad

Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog

trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, FLY FLY TRAVEL DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.