Naručivanje i povraćaj

Kada izaberete proizvod za koji ste zainteresovani, kliknite na dugme „Dodaj u korpu“.

Vaša korpa nalazi se u gornjem desnom uglu i u svakom trenutku pokazuje koliko artikala ste već izabrali. Klikom na nju možete dobiti i detaljan pregleda izabranih proizvoda.

Nakon što ste završili sa odabirom proizvoda, klikom na dugme „Idi na kasu“ dolazite do dela gde ispunjavate neophodne podatke.

Sledeći koraci su ispunjavanje detalja načina dostave i načina plaćanja. Kada ste završili sve to, potrebno je još samo da potvrdite narudžbinu i sačekate potvrdu o kupovini na Vas mail kao i dostavu.

Pre samog slanja robe, vizuelno će biti provereno stanje robe, zbog mogućih oštećenja ili nedostataka, nakog čega će kupac dobiti izjavu o ispravnosti.

Pravo na reklamaciju:

Potrošač može, zbog nesaobraznosti isporučene robe, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno putem telefona 060/74-70-721, pisanim putem na adresu Kneza Mihaila 4, Beograd , elektronskim putem na adresu reklamacije@flyflyshop.com, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti  potrošaču na izjavljenu reklamaciju o tome da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Prodavac neće prihvatiti reklamaciju ukoliko je do oštećenja došlo prilikom sklapanja modela od strane potrošača ili transporta.